Varsinkin pk-seudulla on paljon sinkkunaisia, jotka ovat panostaneet paljon uraansa ja parisuhde sekä perheen perustaminen ovat jääneet täten odottamaan ns. parempaa aikaa. Monesti korkeasti koulutetut miehet ovat kuitenkin jo vakiintuneita ja perustaneet perheen aikaisemmassa vaiheessa suhteessa korkeasti koulutettuun uranaiseen. Tämä selittyy sillä, että tasa-arvoisesta maastamme huolimatta naiset hoitavat raskaudet, vanhempainvapaat ja sairaat lapset kotona. Akateemiselle miehelle ”kelpaa” useammin myös ei akateeminen puoliso kuin suhteessa akateemiselle naiselle. Usein akateemiset sinkkunaiset ilmoittavat, että ns. esikarsinta-asteelle pääseminen vaatii akateemista tutkintoa.man-540500_640

Koulutettujen naisten määrä on nousussa, kun puolestaan koulutettujen miesten määrä on laskussa

TILASTOKESKUS 2013:
Ikäluokkien välisiä koulutuseroja voi tarkastella vertaamalla korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden väestöosuuksissa tapahtuneita muutoksia. Nuoret ikäluokat (25–34-vuotiaat) ovat vanhempia ikäluokkia (55–64-vuotiaat) koulutetumpia. Erityisesti nuoret naiset ovat korkeammin koulutettuja, kun nuoret miehet puolestaan ovat vanhempia ikäluokkia vähemmän koulutettuja. Nuorten korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden naisten väestönosuus on 10,1 prosenttiyksikkö suurempi kuin vanhemman vertailuryhmän. Vastaavasti miesten osuus on 1,6 prosenttiyksikköä pienempi. Toisin sanoen naisten koulutustason nousu on ollut nopeaa. Nuoret ovat korkeammin koulutettuja lähes kaikissa maakunnissa, ainoan poikkeuksen tekevät Kanta-Häme ja Ahvenanmaa, joissa vanhemmat ikäluokat ovat paremmin koulutettuja sekä Kymenlaakso, jossa ikäryhmien välisiä koulutuseroja ei ole. Nuoret naiset ovat vanhempia naisia paremmin koulutettuja kaikissa Manner-Suomen maakunnissa, kun taas nuoret miehet ovat pääsääntöisesti vanhempia miehiä huonommin koulutettuja. Nuorten miesten koulutustaso ylittää vanhempien miesten koulutustason Pirkanmaan, Keski-Suomen, Pohjois-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Pohjois-Karjalan sekä Kainuun maakunnissa.

 

Nainen haluaa mieheltä:

– Läheisyyttä
– Huumorintajua
– Älykkyyttä/Viisautta
– Ymmärrystä
– Hyvää itsetuntoa
– Huomaavaisuutta
– Apua arjen askareisiin
– Seuraa
– Lapsia/perheen

Tätä kaikkea voi tarjota myös ei akateemista koulutusta omaava uros. Arvostan itse myös yleissivistystä, mutta kirjaviisaus ei aina tarkoita älykkyyttä. Akateemisuus ei myöskään takaa sitä, että mies pystyy vastaamaan edellä mainittuihin naisen tarpeisiin. Tavatkaa rohkeasti erilaisia ihmisiä ja yllättykää positiivisesti!

 

Deittikuningatar Anna
www.deittisirkus.fi