Mitä vanhemmaksi naiset tulevat, niin sitä vähemmän on vapaita potentiaalisia miehiä. Tämä on fakta, mikä voidaan todeta myös numeroina.

Vertailulukuja yksinasuvien naisten ja miesten määrästä 55:stä vuodesta ylöspäin

55 – 64 V (Yhteensä: 192 419)
MIEHET 87 689 – NAISET 104 730

65 – 74 v (Yhteensä: 181 830)
MIEHET 64 775 – NAISET 117 055

75 – v ja ylöspäin (Yhteensä: 210 468)
MIEHET 48 505 – NAISET 161 963

Yhteensä 584 717 henkilöä 55 vuotta ja sitä vanhemmista asuu yksin.

(Luvut: Suomen tilastokeskus tuoreimman tilastotiedon mukaan www.stat.fi)

 

Kuinka onnellisia olemme vanhetessamme ja onko vielä silloinkin romantiikkaa?

mieElämän tarkoitus on olla onnellinen ja koen tärkeäksi, että onnellisuus ja rakkaus lisääntyisivät vuosi vuodelta. Näin ei toki aina tapahdu. Tammikuussa 2016 ET järjesti lukijoilleen Uusia alkuja-risteilyn. Deittisirkus teki yhteistyössä Estetian kanssa rakkauskyselyn kyseisellä risteilyllä, johon vastasi reilut 200 risteilijää. Noin puolet vastaajista oli parisuhteessa ja puolet sinkkuja. Enemmistö vastaajista oli naisia.

Vastaajien ikäkeskiarvo oli kokonaisuudessaan 67 vuotta. Kyselyyn vastanneiden sinkkujen ikäkeskiarvo oli 68 vuotta ja parisuhteessa elävien 66 vuotta. Vastaajista nuorin oli 48 vuotta ja vanhin 80 vuotta.

– Parisuhteessa olevista kyselyyn vastaajista 74 % ja sinkuista 18%  koki itsensä rakastuneeksi kyselyhetkellä.

– Treffeillä vuonna 2015 sinkuista oli käynyt 44 % ja parisuhteessa olevista 22%.

– Romanttisia lahjoja sinkuista oli vuoden sisällä saanut 18 % ja parisuhteessa olevista 54 % .

Sinkuista ja parisuhteessa olevista 52%  ei olisi valmis muuttamaan rakkauden takia.

– Tämä on asia mikä voi varsinkin myöhemmässä ikävaiheessa olla este uuden puolison löytymiselle. Mikäli potentiaalisia kumppaneita ei asu naapurissa ja parisuhteen muodostaminen koetaan tärkeäksi, niin tällöin tulisi olla valmis kartoittaa ehdokkaita muiltakin paikkakunnilta.

Sinkut ja sitoutuneet samoilla linjoilla
Parisuhteessa olevista harrastusseuraa kaipasi kyselyn mukaan 66 % ja seuraa koti-iltoihin 34%. Sinkut olivat tästäkin asiasta samoilla linjoilla, sillä 67 % heistä kaipasi harrastusseuraa ja 33% seuraa koti-iltoihin.

Vastaustulosten perusteella risteilijät kokivat itsensä hyvin onnellisiksi vastaushetkellä. Asteikolla 1-5 parisuhteessa olevien keskiarvo oli 4,2 ja sinkkujen 4,0. Kyselyn yhteenvetona voidaan siis todeta, että ihmisryhmä joka matkustaa ja osallistuu erilaisiin tapahtumiin vaikuttaa pääsääntöisesti tyytyväiseltä elämäänsä ikään katsomatta on sitten sinkku tai parisuhteessa.

Rakastumisesta kysyttiin myös määrällisesti (kts.taulukko)

TAULUKKO:
Kuinka monta kertaa sinkut ja parisuhteessa eläneet kertoivat olleensa elämänsä aikana rakastuneita

Rakastunut 1 kertaa 2 kertaa 3 kertaa 4 kertaa 5 kertaa tai enemmän
Nyt parisuhteessa 13% 26% 26% 13% 22%
Sinkkuna 15% 30% 17% 17% 21%

Kyseisellä risteilyllä enemmistö oli naisia. Tämä ei johdu pelkästään naisten olemassa olevasta määrästä. Kun naiset ikääntyvät heiltä helpottaa usein perheen pyörittämiseen liittyvät rutiinit ja osataan nauttia elämästä ja sen tuomasta vapautuneesta ajasta. Aloitetaan uusia harrastuksia ja panostetaan ulkonäköön. Karrikoidusti varsinkin yksin asuvilla miehillä käy helposti toisin, eli jäädään helposti sinne kotisohville makaamaan, kun muu mukaansa tempaava elämä vähenee ympäriltä.

Rakkautta!

Deittikuningatar Anna
www.deittisirkus.fi